Dzialaj LokalnieNa nasze jutro musimy patrzeć

przez nasze wczoraj”

 

W niedzielny wieczór - 7 grudnia br. w Kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu odbyła się niecodzienna uroczystość. Nasze stowarzyszeniewystawiło spektakl literacko – muzyczny, który był podsumowaniem i zwieńczeniem projektu „Rodzina w kręgu marzeń”.  Nawiązując do 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce zorganizowaliśmy szereg działań skierowanych do rodzin, między innymi: patriotyczny piknik w szkółce jeździeckiej z pieśniami patriotycznymi i konkursami, turniej międzypokoleniowych gier stolikowych, wieczór bajek sprzed ćwierć wieku i wcześniejszych, konkurs plastyczno - literacki dla dzieci i 13 grudnia młodzieży o marzeniach dziadków i rodziców z okresu ich młodości ze wspaniałymi nagrodami w postaci gier rodzinnych, stare i nowe zabawy podwórkowe. Wszystkie działania miały przybliżyć młodzieży i dzieciom najnowszą historię – czasy PRL, Solidarności, wolnych wyborów i drogi Polski do demokracji oraz zacieśnić więzi rodzinne, co jest głównym celem działalności Stowarzyszenia „Bliżej”. Ponadto w ramach projektu odbyło się 36-godzinne warsztatowe szkolenie dla rodziców, którzy chcieli rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze i komunikacyjne oraz wycieczka do „PRL – u” dla wolontariuszy, w trakcie której zwiedzali Nową Hutę,  wysłuchali lekcji muzealnej o czasach PRL-u w Krakowie oraz obejrzeli wystawę zdjęć z tego okresu. 

Na finałowy spektakl pod tytułem „Na nasze jutro musimy patrzeć przez nasze wczoraj” do kościoła przybyło wielu mieszkańców Połańca. Widowisko o głębokim wydźwięku patriotycznym wzruszyło, było niecodzienną lekcją historii oraz dostarczyło widzom wielu wrażeń artystycznych. W scenariuszu znalazły się:  wspomnienia świadków wydarzeń z okresu 1980 – 1989, pieśni patriotyczne oraz Spaktakl poezja. Słowo mówione uzupełniła prezentacja dokumentalnych zdjęć z tamtego okresu a także autentyczne nagrania dźwiękowe. Znana pieśń „Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską”, przygotowana na zakończenie, poderwała z miejsc publiczność, która włączyła się do chóralnego śpiewania.

W spektaklu wystąpili członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Bliżej”: ludzie z różnych środowisk i w różnym wieku, połączeni ideą solidarności.

Finałowy spektakl na długo pozostanie w naszej pamięci. Odebraliśmy wiele gratulacji i podziękowań. Wśród widzów przeważają opinie, że spektakl należy powtórzyć.

                                                                       Prezes Stowarzyszenia „Bliżej”
Małgorzata Sokołowska

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie”  Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma.
Projekt dofinansowany przez  UMiG w Połańcu.

 

 

 polaniec  akademia-rozwoju-filantropii farma

 

 

p1

Joomla templates by Joomlashine